Technologie vytápěníVytápění bytového domu je horkovodní. Předávací stanice bude sloužit jako zdroj energie pro vytápění a ohřev TUV. Systém vytápění je navržen tak, aby bylo možno měřit spotřebu tepla každého odběratele (každého bytu) zcela samostatně,  přehledně a formou dálkového odečtu.

​Pro obchodní část je vytápění řešeno individuálně.